uy vien ban thuong vu - Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang

 

 

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

NHIỆM KỲ 2018 - 2023

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

Điện thoại

Email

1

Lê Thị Thanh Lam

Chủ tịch

0913155385

lethanhlamhg2015@gmail.com

2

Kiều Văn Thọ

Phó Chủ tịch Thường trực

0918722916

tholdhg@gmail.com

3

Trương Thị Ánh Nguyệt

Phó Chủ tịch

0949179997

truongthianhnguyet2016@gmail.com

4

Lê Thị Duyên

Trưởng Ban Tài chính

0976434059

leduyen_01@yahoo.com.vn

5

Lê Thanh Phú

Trưởng Ban Tổ chức

0907384959

phucongdoanhg@yahoo.com.vn

6

Trịnh Thị Kim Linh

Trưởng Ban CS - PL

0919187977

kimlinh79@gmail.com

7

Bùi Thị Hằng

Chánh Văn phòng

0985771561

buihang0103@gmail.com

8

Hồ Hoàng Anh

Chủ nhiệm UBKT

0788745386

hoanganhldld82@yahoo.com.vn

9

Võ Văn Hiền

CT Công đoàn các KCN

0798796007

hienldldhg@gmail.com

10

Phan Văn Nhớ

CT LĐLĐ Tp Vị Thanh

0917455529

 

11

Phạm Quốc Việt

CT LĐLĐ huyện Phụng Hiệp

0913705768

 

 

 

Đang online: 3
Hôm nay: 208
Đã truy cập: 32267
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.