xem chi tiet tin - Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang

 

CĐCS đầu tiên ở Hậu Giang tổ chức Đại hội điểm

Ngày 19-12-2022

Ngày 19/12/2022, CĐCS Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang tổ chức Đại hội điểm CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Bảy - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch, trưởng các ban chuyên đề Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; công đoàn ngành và tương đương; CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và 75 đại biểu chính thức dự Đại hội.