xem chi tiet tin - Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang

 

Công đoàn Hậu Giang tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn các cấp

Ngày 23-09-2022

Ngày 22-23/9/2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang mớ lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn các cấp.

          Đối tượng tham gia lớp tập huấn lần này là cán bộ làm công tác công đoàn ở các cấp công đoàn trong tỉnh.