xem chi tiet tin - Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang

 

Công đoàn Ngành Giáo dục Hậu Giang tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”

Ngày 17-01-2022

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trưc tuyến cho đối tượng là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các CĐCS trực thuộc.

Đ/c Kiều Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

đến dự và triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị được nghe đồng chí Kiều Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt, triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chương trình số 63-CTr/TU ngày 04/10/2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 61/HD-LĐLĐ ngày 12/11/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung thảo luận để làm rõ hơn các nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TW như: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra giám sát, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

          Việc tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 02-NQ/TW nhằm giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nắm bắt, hiểu sâu về quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn. Trên cơ sở đó, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao và tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh./.

                                                                             Công đoàn Ngành Giáo dục


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 6
Hôm nay: 843
Đã truy cập: 364411
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.