xem chi tiet tin - Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang

 

Công đoàn Ngành Giáo dục tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trong các công đoàn cơ sở trực thuộc”.

Ngày 03-09-2020

Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Võ Quốc Thoại - Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Giáo dục; Chủ tịch và Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngành Giáo dục.