xem chi tiet tin - Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang

 

Công đoàn Ngành Y tế tập huấn Điều lệ, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII và công tác kiểm tra, giám sát UBKT công đoàn.

Ngày 28-09-2020

Dự lớp tập huấn có đồng chí Lê Thị Thanh Lam - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang; đồng chí Nguyễn Thanh Thế - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Y tế; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, cán bộ phụ trách kiểm tra, phụ trách nữ công 12 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngành Y tế.