xem chi tiet tin - Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang

 

Công đoàn Viên chức tỉnh chỉ đạo CĐCS trực thuộc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020.

Ngày 06-01-2021

Qua báo cáo của CĐCS trực thuộc, đến nay các CĐCS đã phối hợp tốt với chính quyền đồng cấp tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức nhằm đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

          Tại Hội nghị, các CĐCS trực thuộc đã Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện kế hoạch công tác năm; Báo cáo công khai tài chính; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; góp ý thảo luận các dự thảo văn bản; nội quy, quy chế của cơ quan. Đặc biệt là Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch CĐCS đã giải đáp thắc mắc, kiến nghị của cán b,ộ công chức, viên chức và người lao động, các nội dung thuộc thẩm quyền, các giải pháp cải tiến tạo điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị.

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\HNCC 2020 - TC.jpg

Hội nghị cán bộ, công chức CĐCS Kho bạc nhà nước Hậu Giang

Hội nghị đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc nêu gương, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo tốt hơn quyền lợi cho cán bộ, công chức và người lao động gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở”, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết quả, trong năm 2020, các CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đã thực hiện nghiêm túc và hoàn thành 100% các chỉ tiêu đã đề ra./.

Công đoàn Viên chức tỉnh


Đang online: 1
Hôm nay: 137
Đã truy cập: 65885
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.