xem chi tiet tin - Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang

 

Liên đoàn Lao động thành phố Ngã Bảy sơ kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ 6 tháng đầu năm; tổng kết Tháng Công nhân; Sơ kết giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 Chương trình “1 triệu sáng kiến”; sơ kết 03 năm thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2021

Ngày 11-07-2022

Ngày 08/7/2022, Liên đoàn Lao động thành phố Ngã Bảy tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết Tháng Công nhân; sơ kết giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 Chương trình “1 triệu sáng kiến”; sơ kết 03 năm thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2021.

Dự Hội nghị, có đồng chí Kiều Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Ngô Hồng Luận - Phó Trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Lê Văn Sáu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; đồng chí Nguyễn Thành Công - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố chủ trì hội nghị.