xem chi tiet tin - Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang

 

Liên đoàn Lao động thị xã Long Mỹ công nhận công trình “Liên tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu”.

Ngày 21-09-2020

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Bảy - Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao; đồng chí Nguyễn Lê Thanh Tâm - Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Long Trị A; đồng chí Lê Hoàng Tấn - Phó Chủ tịch UBND xã Long Trị A.

Tại buổi gắn biển công trình, các thành viên tham gia mô hình đã nghe công bố Quyết định của Liên đoàn lao động thị xã Long Mỹ về việc công nhận công trình “Liên tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu” tại ấp 5, xã Long Trị A. Trước đó, từ ngày 24/8 đến ngày 8/9/2020 Công đoàn cơ sở Trung tâm Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao đã tổ chức ra quân thực hiện công trình xây dựng Liên tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu tại ấp 5, xã Long Trị A, với chiều dài khoảng 3.500m, tổng kinh phí 195 triệu đồng.