xem chi tiet tin - Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang

 

Liên đoàn Lao động thị xã Long Mỹ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý III và tổng kết hoạt động CĐCS trường học, năm học 2019 - 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Ngày 07-10-2020

Đến dự có đồng chí Trương Thị Ánh Nguyệt - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Trần Văn Thiệu - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Long Mỹ; đồng chí Huỳnh Ngọc Trương - Phó Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Hồ Thanh Tùng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã và các đồng chí Chủ tịch CĐCS trực thuộc trên địa bàn.