xem chi tiet tin - Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang

 

Liên đoàn Lao động thị xã Long Mỹ tổ chức Tết sum vầy – Kết nối yêu thương cho đoàn viên, người lao động CĐCS Doanh nghiệp Ngoài nhà nước.

Ngày 18-02-2021

Đến dự có đồng chí Hồ Thanh Tùng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Long Mỹ; đồng chí Trần Thị Bé Ba - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Long Mỹ; đồng chí Trần Quốc Khải - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Ba Sương Long Mỹ cùng với công nhân lao động Doanh nghiệp Ba Sương Long Mỹ.