xem chi tiet tin - Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang

 

Liên đoàn Lao động thị xã Long Mỹ tổ chức triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

Ngày 07-10-2020

Tham dự tập huấn có đồng chí Lê Thị Thanh Lam - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Hồ Thanh Tùng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thị xã và Chủ tịch CĐCS trực thuộc.