xem chi tiet tin - Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang

 

Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 14-09-2022

Ngày 13/9/2022, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

          Dự Hội nghị, có Thường trực, Trưởng phó các Ban chuyên đề Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; công đoàn ngành và tương đương; cán bộ công đoàn chuyên trách; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ phụ trách hồ sơ Đại hội CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Bảy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc

Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp

nhiệm kỳ 2023-2028

Hội nghị diễn ra 01 ngày, cán bộ công đoàn các cấp được nghe lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và các ban chuyên đề quán triệt Kế hoạch số 239/KH-LĐLĐ ngày 14/3/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn số 102/HD-LĐLĐ ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về hướng dẫn một số nội dung cống tác nhân sự Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028; hướng dẫn một số nội dung xây dựng báo cáo Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; Hướng dẫn danh mục hồ sơ duyệt Đại hội, các văn bản chủ yếu lưu hành tại Đại hội, duyệt Đại hội công đoàn các cấp trong tỉnh và hướng dẫn chi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028.

Qua Hội nghị, cán bộ công đoàn các cấp được bồi dưỡng về nghiệp vụ, có những kỹ năng cần thiết trong hoạt động công đoàn. Đồng thời, chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028 đúng theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam./.

Ban Tuyên giáo - Nữ công


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 324
Đã truy cập: 480724
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.