xem chi tiet tin - Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang

 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp công đoàn năm 2022

Ngày 16-08-2022

Sáng ngày 16/8/2022, Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2022 có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến, chính sách, pháp luật cho đoàn viên, người lao động năm 2022.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp- Trưởng đoàn cùng các đồng chí đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông, Phòng Tham mưu Công an tỉnh; Phòng Tuyên truyền và Theo dõi thi hành pháp luật Sở Tư pháp.

Tiếp Đoàn kiểm tra có các đồng chí Phó Chủ tịch, Trưởng Ban CSPL - QHLĐ, Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh đã báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022, những thuận lợi, khó khăn hạn chế trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động đặc biệt là trong các doanh nghiệp. Qua đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đề xuất, kiến nghị với Đoàn kiểm tra một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền như: Cung cấp tờ bướm, tờ rơi, tờ gấp để kịp thời tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động; mở lớp tập huấn cho đối tượng làm công tác truyền; hỗ trợ kinh phí trong việc tổ chức, mở lớp tuyên truyền…