xem chi tiet tin - Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang

 

THÔNG BÁO Về việc nghỉ Lễ 2/9 năm 2021

Cập nhật lần cuối vào lúc 16:20:49 30-08-2021

Căn cứ Thông báo số 108/TB-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2021.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thông báo đến cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan thời gian nghỉ và phân công trực cụ thể như sau:

* Thời gian nghỉ: Cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan được Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2021 02 ngày từ thứ Năm, ngày 02/9/2021 đến hết thứ Sáu, ngày 03/9/2021.

* Phân công trực:

Ca trực

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

Ngày 02/9/2021

Trương Thị Ánh Nguyệt

Bùi Thị Hằng

Trần Thanh Long

Nguyễn Phương Bình

Phó Chủ tịch

Chánh Văn phòng

Bảo vệ

Bảo vệ

Ngày 03/9/2021

Kiều Văn Thọ

Lê Thanh Phú

Nguyễn Phương Bình

Trần Thanh Long

Phó Chủ tịch Thường trực

Trưởng Ban TC - KT

Bảo vệ

Bảo vệ

* Lưu ý:

- Tổ chức canh gác bảo vệ an toàn cơ quan, kiểm tra nhắc nhở đảm bảo an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ cơ quan trong thời gian nghỉ.

- Số điện thoại liên lạc khi có việc cần:

+ Phòng PA03 Công an tỉnh: 0693 769 183

+ Công an phường 5: 0293 3 876 464

+ Văn phòng Tỉnh ủy: 0293 3 878 755

               + Văn phòng UBND tỉnh: 0293 3 878 840 – 3 878 841; Fax: 3 878 846

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TB 202 2021.pdf_20210830162327.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 431
Đã truy cập: 725935
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.