xem chi tiet tin - Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang

 

Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký

Ngày 18-12-2020

THÔNG BÁO

V/v giới thiệu chức danh và chữ ký

Căn cứ Công văn số 15-CV/BTCTU ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang về việc đồng ý điều động, bổ nhiệm cán bộ công đoàn; Quyết định số 29-QĐ/BTCTU ngày 27 tháng 10 năm 2020 và Quyết định số 51-QĐ/BTCTU ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang về việc điều động cán bộ, công chức;

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-LĐLĐ ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-LĐLĐ ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Mai Phụng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Vị Thanh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-LĐLĐ ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang về việc bổ nhiệm đồng chí Ngô Hồng Luận - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Long Mỹ giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang trân trọng giới thiệu chức danh và chữ ký lãnh đạo các Ban chuyên đề Liên đoàn Lao động tỉnh:

TT

Họ và tên

Chức danh

Chữ ký

Số điện thoại

1

Ngô Hồng Luận

Phó Trưởng Ban

Chính sách – Pháp luật

0913 998 142

2

Nguyễn Trường Giang

Phó Trưởng Ban

Tuyên giáo – Nữ công

0919 438 678

3

Trần Thị Mai Phụng

Phó Chánh Văn phòng

 

 

0909 738 676

           Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để tiện liên hệ công tác./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TB 161 2020.pdf_20201218143348.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 839
Đã truy cập: 659041
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.