xem chi tiet tin - Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang

 

Về việc phân công trực nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2022

Cập nhật lần cuối vào lúc 15:26:33 30-08-2022

Căn cứ Thông báo số 114/TB-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2022 của ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2022;

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thông báo đen cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan thòi gian nghỉ và phân công trực cụ the như sau:

* Thời gian nghỉ: Cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan được nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2022 là 04 ngày, từ Thứ năm ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày Chủ nhật ngày 04 tháng 9 năm 2022 (trong đó 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 02 ngày nghỉ hàng tuần).

* Phân công trực:

Ca trực

Họ và tên

Chức vụ

Từ 7h ngày 01/9/2022 đến 7h ngày 02/9/2022

Kiều Văn Thọ

Bùi Thị Hằng

Nguyễn Phương Bình

Phó Chủ tịch Thường trực

Chánh Văn phòng

Bảo vệ

Từ 7h ngày 02/9/2022 đến 7h ngày 03/9/2022

Trương Thị Ánh Nguyệt Bùi Thị Hằng

Nguyễn Thanh Long

Phó Chủ tịch

Chánh Văn phòng

Bảo vệ

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TB 265 2022.pdf_20220830153113.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 403
Đã truy cập: 725907
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.